Sąlygos ir sąlygos | ASASA Grožio salonas | 10% PAPILDOMA NUOLAIDA mūsų nariams. Sąlygos ir sąlygos | ASASA Grožio salonas | 10% PAPILDOMA NUOLAIDA mūsų nariams.
Meniu arti

Terminai ir sąlygos

Bendrosios naudojimo sąlygos ir sąlygos ASASA.EU

Apibrėžimai
teikiamų paslaugų
Registracija ir identifikavimas
Užsakyti
Kaip pateikti užsakymą
Dovanos perkant
Užsakymo kaina
Įsakymo vykdymo problemos
Mokėjimo būdai
Užsakymo kaina
Užsakymo atšaukimas ir prekių grąžinimas
Garantijos ir grąžinimas
Intelektinės nuosavybės teisės
Sutarties nutraukimas ir nutraukimas
Pristatymas
Neteisingos sąlygos
Reguliavimo organai
Ginčai

 

Šios Bendrosios sąlygos reglamentuoja santykius tarp „Trading“ ir „web systems Ltd“, toliau – ASASA.EU iš vienos pusės, ir Svetainių bei paslaugų, esančių Svetainėje, Naudotojai, toliau – vartotojai.

Trading and web systems Ltd, UIC 203364491, yra įmonė, registruota pagal Bulgarijos Respublikos komercinį įstatymą, kurios registruota buveinė ir valdymo adresas: Nikola Vaptsarov aikštė 2; Bansko; elektroninio pašto adresas: info@asasa.eu; telefonas: +359 888 113 113

Pleaprieš naudodamiesi Svetainėje siūloma informacija ir komercinėmis paslaugomis, toliau – „Paslaugos“, perskaitykite visas šias Bendrąsias sąlygas. Kiekvienas Vartotojas, peržiūrėdamas Svetainę, automatiškai sutinka laikytis aprašytų sąlygų belOW.

Šiame dokumente pateikiama informacija apie įmonės veiklą ASASA.EU ir Bendrąsias naudojimosi paslaugomis, teikiamomis sąlygomis, sąlygas ASASA.EU reguliuojant santykius tarp mūsų ir kiekvieno mūsų vartotojo. Bendrųjų sąlygų patvirtinimas yra privaloma ir būtina sąlyga norint sudaryti sutartį tarp Vartotojo ir „asasa.eu"

Sutikdamas su Bendrosiomis sąlygomis, Naudotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi sutarties, sudarytos tarp jo ir „.asasa.eu“. Tokie duomenys gali būti vardai, pavardės, telefono numeriai, adresas ir el.

 

II. APIBRĖŽIMAI

Taikant šias Bendrąsias sąlygas, šios sąlygos turėtų būti aiškinamos taip:

Svetainė – https://asasa.eu ir visi jo antriniai puslapiai.

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris įsigyja prekes ar naudojasi paslaugomis, kurios nėra skirtos komercinei ar profesinei veiklai, ir fizinis asmuo, kuris pagal šį įstatymą kaip sutarties šalis veikia už savo komercinės ar profesinės veiklos ribų.

Bendrosios sąlygos – šios Bendrosios sąlygos, kurios apima naudojimo sąlygas, privatumo politiką, cookies, registracijos ir pristatymo taisykles, savanoriškus ginčų sprendimus, atsisakymą nuo sutarties ir keitimo formas bei daug kitos teisiškai svarbios informacijos, esančios svetainėje.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, atskleidžianti jo fizinę, psichologinę, psichinę, šeiminę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.
Prekės – kilnojamasis materialus turtas, išskyrus įstatymų įgaliotų organų priverstinai ar kitomis priemonėmis parduodamus daiktus, taip pat paliktus ar konfiskuotus valstybės naudai daiktus, paskelbtus parduoti valstybės institucijų.

Pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas perduoda arba įsipareigoja perduoti nuosavybės teisę į prekes vartotojui, kuris sumoka arba įsipareigoja sumokėti už prekes kainą, įskaitant sutartis, kurių objektas yra ir prekės, ir paslaugos.

Procedūra an alternavartotojų ginčų sprendimas – vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra, atitinkanti specialaus įstatymo ar konkretaus teisinio santykio šalių susitarimo reikalavimus, atliekama XNUMX m. alternaginčų sprendimas (arbitražas, tarpininkas ar kt.)

III. TEIKIAMOSIOS PASLAUGOS

1 straipsnis: Svetainėje Vartotojai turi galimybę sudaryti pirkimo-pardavimo ir prekių pristatymo sutartį, kurią siūlo ASASA.EU

IV. REGISTRACIJA IR IDENTIFIKAVIMAS

ASASA.EU identifikuoja svetainės vartotojus, saugodamas žurnalo failus Svetainės serveryje ir Vartotojo IP adresu.

ASASA.EU turi teisę rinkti ir naudoti informaciją apie Naudotojus sutarties su Vartotoju pagrindu ir tikslais pagal šias Bendrąsias sąlygas. Informacija, pagal kurią galima atpažinti asmenį, gali būti vardai, pavardės, telefonas, adresas, el. pašto adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kurią asmuo pateikia savanoriškai registruodamasis. Informacija apima bet kokią kitą informaciją, kurią Vartotojai įveda, naudoja ar pateikia naudodamiesi Paslaugomis ASASA.EU

Svetainėje gali registruotis tik vyresni nei 16 metų asmenys. Registruodamasis asmuo pažymi varnelę, kuri deklaruoja, kad jis yra lea16 g. ASASA.EU rūpinasi ir atsako už informacijos apie Vartotoją, kuri jam tapo žinoma registracijos metu, apsaugą, išskyrus force majeure ir atsitiktinio įvykio ar piktavališkų trečiųjų asmenų veiksmų atvejus. Registracijos formoje, kurią Vartotojas užpildė registracijos metu, ASASA.EU nurodo duomenų teikimo privalomumą, savanoriškumą ir atsisakymo juos pateikti pasekmes.
"asasa.eu“ gali atskleisti asmens duomenis tretiesiems asmenims tik įstatymų numatytais atvejais ir įstatymų numatytomis aplinkybėmis arba gavus aiškų Vartotojų sutikimą. Vartotojas gali užsiregistruoti užpildydamas atitinkamą elektroninę registracijos formą, pasiekiamą realiuoju laiku (internetu) adresu ASASA.EU Interneto svetainėje, sutikti su Bendrosiomis sąlygomis.
Paspaudęs virtualų mygtuką su tekstu „Registracija“ ar kitu panašiu tekstu, turinčiu rašytinio Bendrųjų sąlygų patvirtinimo galią, Vartotojas pateikia elektroninį pareiškimą Elektroninio parašo įstatymo prasme, kuriame pareiškia, kad yra susipažinęs. su Bendrosiomis sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

ASASA.EU gali saugoti savo serveryje esančiuose žurnalo failuose Vartotojo IP adresą, taip pat bet kokią kitą informaciją, reikalingą jo identifikavimui ir jo elektroniniam pareiškimui apie sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis, kilus teisiniam ginčui, atkurti. Bendrųjų sąlygų tekstas pateikiamas interneto svetainėje ASASA.EU tokiu būdu, kad būtų galima jį saugoti ir dauginti.
Pildydamas registracijos paraišką, Vartotojas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis apie asmens tapatybę (fiziniams asmenims), teisinį statusą (juridiniams asmenims) ir kitus duomenis, kurių reikalaujama pagal elektroninę formą. ASASA.EU, taip pat juos atnaujinti per 7 dienas po pakeitimo.
Vartotojas pareiškia, kad sutinka pateikti reikalaujamus asmens duomenis, taip siekdamas užtikrinti, kad registracijos metu pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs, o jiems pasikeitus, juos laiku atnaujins. Pateikus neteisingus duomenis, ASASA.EU turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo nutraukti arba sustabdyti paslaugų teikimą ir Vartotojo registracijos priežiūrą.
Užsiregistravęs Vartotojas gauna unikalų vartotojo vardą, kuris taip pat gali būti vartotojo nurodytas el. pašto adresas, ir slaptažodį, leidžiantį naudotis Paslaugomis, kurias galima rasti svetainėje „asasa.eu“. Vartotojas gali tvarkyti savo profilį Svetainėje. Per savo paskyrą Vartotojas gali:

Norėdami pamatyti atliktų užsakymų istoriją
Norėdami stebėti užsakymo būseną
Keisti ir papildyti jo registruotus adresus

Vartotojo vardas, kuriuo Vartotojas registruojasi, nesuteikia jam jokių kitų teisių, išskyrus aiškiai nurodytas Bendrosiose sąlygose. Registro tvarkytojas, kaip juridinio asmens atstovas, privalo įvesti visą savo pavadinimą ir adresą, atitinkamai atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą.

Vartotojas įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kurios yra pagrįstai reikalingos, kad būtų apsaugotas jo slaptažodis, taip pat neatskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims ir nedelsiant apie tai pranešti. ASASA.EU esant neteisėtai prieigai, taip pat esant tokiai tikimybei ir įtarimui. Jis/ji prisiima atsakomybę ir riziką už savo slaptažodžio apsaugą, taip pat už visus savo ar trečiosios šalies, naudodamasis jo slaptažodžiu, atliktus veiksmus.

V. Įsakymas

Vartotojai naudojasi svetainės sąsaja ASASA.EU pasirašyti siūlomų prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis ASASA.EU. Jei produkto nėra, ASASA.EU pasilieka teisę atsisakyti užsakymo.

Viename užsakyme vartotojai negali prašyti daugiau nei 3 vienetų tos pačios prekės. Pasirinkus vieną ar kelias prekes, siūlomas svetainėje ASASA.EU Naudotojas privalo jas įtraukti į savo prekių sąrašą pirkimui. Vartotojui būtina pateikti pristatymo duomenis ir pasirinkti kainos apmokėjimo būdą bei laiką, po kurio patvirtinti užsakymą per Svetainės sąsają.

Pateikdamas užsakymą Vartotojas elektroniniu paštu gauna patvirtinimą, kad jo užsakymas priimtas. ASASA.EU turi teisę atsisakyti pasirašyti sutartį su netinkamu Vartotoju. ASASA.EU turi teisę laikyti Vartotoją neteisingu tais atvejais, kai:

Vartotojas nesilaiko Bendrųjų sąlygų
Neteisingas, arogantiškas ar grubus požiūris į atstovus ASASA.EU buvo įsteigta
Sistemingas (tris ar daugiau kartų) Vartotojo piktnaudžiavimas prieš ASASA.EU buvo įsteigti

VII. KAIP PADARYTI UŽSAKYMĄ

Užsakymai Svetainėje priimami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant savaitgalius ir viešaslidays. Norint sugeneruoti užsakymą per svetainę, nebūtina registruoti vartotojo profilio. Vartotojo nurodytos prekės (-ių) užsakymas gali būti atliekamas keliais būdais:

-užsisakyti per Svetainę – galite pateikti užsakymą per svetainę, jei naudojate mygtuką „Į krepšelį“, esantį šalia kiekvienos turimos prekės. Šiuo mygtuku pasirinkta prekė įdedama į pirkinių krepšelį, po kurios Vartotojas turi galimybę į jį įtraukti daugiau prekių arba tęsti užsakymo pildymą. Naudotojas, įvykdęs užsakymą, turi galimybę peržiūrėti prekes, kurias nusprendė pirkti, jų kainas ir galutinę sumą, kurią reikia sumokėti, taip pat pasinaudoti papildoma nuolaida, jei turi nuolaidos kuponą ar kitą reklamos kredito kodą. Užsakymą Vartotojas gali užpildyti jau užsiregistravęs vartotojo profilyje, užregistruoti naują paskyrą arba tiesiog užpildyti reikiamus siuntos mokėtojo ir gavėjo duomenis: vardus ir pavardes, el. paštą, telefono numerį, adresą ir mokėjimo būdą. Užbaigus užsakymą ir išsiuntus, nurodytu el.paštu bus išsiųstas įvestos informacijos patvirtinimas. Apie kiekvieną užsakymo apdorojimo etapą (galimybės patvirtinimas, išsiuntimas ir pan.) Vartotojas bus informuojamas el. paštu arba telefonu, kadangi esamų ir ankstesnių užsakymų būseną Vartotojas gali stebėti iš savo profilio ASASA.EU jei jis naudojo vieną. Klientų užsakymus ir užklausas apdoroja operatoriai ASASA.EU per darbo valandas.

Visi Svetainėje pateikiami prekių vaizdai ir aprašymai yra orientaciniai, informatyvūs ir gali keistis. ASASA.EU neatsako už gamyklinę gaminių pakuotę (pvz., bet ne tik – celiuliozės, holograminių lipdukų trūkumą ir visus kitus gamintojo padarytus pakuotės ar jos dizaino pakeitimus), taip pat gamintojų periodiškai atliekamus aromato pakeitimus. metų. Visos kainos, įskaitant akcijos kainas, galioja tol, kol jas nepakeis ASASA.EU arba atitinkamo gamintojo, arba prekė pašalinama iš prekybos arba išparduota. Tokie pakeitimai atsispindi Svetainėje. Nuolaidos negali būti derinamos ir pridedamos.

VIII. DOVANAS PIRKANT

Išskirtine nuožiūra ir beltebesitęsia ASASA.EU prie užsakymo galima pridėti dovaną. Kiekvieno individualaus užsakymo dovana gali būti skirtinga, priklausomai nuo galiojančių akcijų. ASASA.EU pasilieka teisę keisti ir koreguoti siūlomas dovanas.

IX. UŽSAKYMO KAINA

Siūlomų prekių kainos nurodytos internetinėje svetainėje ASASA.EU užsakymo pateikimo metu. Prekių kainos nurodytos su PVM, tais atvejais, kai yra numatytas jo apmokestinimas. ASASA.EU pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo keisti Svetainėje siūlomų prekių kainas ir tokie pakeitimai neturės įtakos užsakymams, kurie jau pateikti. Kainos pakeitimas Vartotojams galioja nuo jo paskelbimo svetainėje momento ASASA.EU.

ASASA.EU gali teikti nuolaidas Svetainėje siūlomoms prekėms pagal Bulgarijos teisės aktus ir taisykles, nustatytas ASASA.EU. Su tokioms nuolaidoms taikomomis taisyklėmis galima susipažinti ten, kur pateikiama nuolaida. Nuolaidos gali būti teikiamos įvairiomis formomis (pvz., akcijos, lojalumo nuolaidos, teikiamos individualiai, atsitiktinai arba dalyvaujant konkurse ar klientų apklausoje). Įvairių rūšių nuolaidos negali būti derinamos užsakant ir perkant tą pačią prekę

X. PROBLEMOS SU UŽSAKYMO VYKDYMU

Jūsų užsakymo vykdymas gali būti trukdomas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

Vienos ar visų užsakytų prekių nėra – tokiu atveju susisieksime su Jumis kuo greičiau
Vartotojas į savo pirkinių krepšelį įdėjo daugiau nei 10 vienetų iš prekės.
Naudotojas neatliko jokio mokėjimo (mokėjimo vėlavimo).
Vartotojas nurodė neteisingą arba neišsamų pristatymo adresą
Trūksta naujausio telefono numerio susisiekti su Vartotoju
Techninė problema

Iškilus problemų dėl pristatymo dėl mūsų kaltės, visos papildomos prekės siuntimo ar gavimo išlaidos bus padengtos ASASA.EU. Visais kitais atvejais vėlesnis siuntos siuntimas bus Naudotojo sąskaita.

Vartotojui grąžinus prekę su teise į sumokėtos sumos grąžinimą, grąžinama kaina sumažinama nuolaidos verte, taikoma prekei ir grąžinama tik faktiškai sumokėta suma.

XI. MOKĖJIMO BŪDAI

1) Vartotojas gali sumokėti užsakytų prekių kainą. Atsiskaityti Svetainėje galima šiais būdais:

Atsiskaitymas per virtualų POS terminalą (kortele). Norint atlikti mokėjimą banko kortele, turi būti laikomasi šių sąlygų:
Banko kortelė turi palaikyti galimybę atlikti operacijas kortele internete

Atsiskaitant banko kortele (kreditine ar debetu)

Atsidarys Bendrovę aptarnaujančio banko mokėjimo puslapis
Mokėjimo puslapyje Vartotojas turi įvesti duomenis apie kortelę, per kurią jis mokės

*Atsižvelgdamas į atsiskaitymą banko kortele, Vartotojas turi turėti omenyje:

– Užbaigęs prekių užsakymą iš internetinės parduotuvės, Vartotojas patvirtina, kad jis yra įgaliotas naudotos kortelės vartotojas, ty yra teisėtas kortelės turėtojas pagal sutartį su ją išdavusiu banku arba kad jis teisėto kortelės turėtojo aiškiai įgaliojo naudoti kortelę.

– Visus kredito/debeto kortelių turėtojus turi patikrinti ir autorizuoti atitinkamos kortelės išdavėjas – išdavėjui atsisakius patvirtinti užsakytų prekių kainos apmokėjimą, inicijuotas Bendrovei, pastarasis nebuvo atliktas. pagaminta ir prekė I, str. Taikomas aukščiau pateiktas 6.7.

– Atsiskaitymo kortele operacijos valiuta yra EUR.

XII. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties, nemokėdamas kompensacijos ar netesybų per 14 dienų nuo tos dienos, kai Naudotojas ar trečiasis asmuo Naudotojo vardu priėmė prekes. Norėdamas pasinaudoti savo teise pagal šį punktą, Vartotojas privalo nedviprasmiškai apie tai pranešti ASASA.EU sprendimo atsisakyti sutarties, individualizuojant norimas grąžinti prekes, nurodydamas visus užsakymo ir pristatymo duomenis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: užsakymo turinį ir vertę, asmens, kuris atliko, duomenis. užsakymas, pristatymą priėmusio asmens duomenys ir pristatymo data.

ASASA.EU savo interneto svetainėje paskelbia formą, skirtą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties. Pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ASASA.EU suteikia Vartotojui galimybę užpildyti ir elektroniniu būdu per svetainę išsiųsti standartinę atsisakymo formą ar kitą nedviprasmišką prašymą. Šiais atvejais ASASA.EU nedelsdamas išsiunčia Vartotojui patvariojoje laikmenoje patvirtinimą apie jo/jos atsisakymo gavimą.

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (CPL) 55 straipsnio nuostatomis, vartotojas įsipareigoja gautas prekes, jų kokybę ir saugumą saugoti iki jų grąžinimo momento. ASASA.EU kaip gavosi. Vartotojas įsipareigoja grąžinti prekes savo lėšomis kartu su kvitu ir sąskaita faktūra, perduodamas jas ASASA.EU arba įgaliotam asmeniui ASASA.EU per 16 dienų nuo tos dienos, kai Vartotojas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties. Prekės grąžinant turi būti originalioje pakuotėje, be naudojimo žymių ar prekybos iškraipymų (pvz., suplėšytos pakuotės, celiuliozės, išimtosbels, trūkstamas dalis ir pan.) ir turi būti pateikti visi lydintys dokumentai – kvitas ir/ar sąskaita faktūra, garantinis talonas, naudojimo instrukcija ir kt. Grąžindamas prekes Naudotojas privalo grąžinti visas gautas dovanas. su užsakytomis prekėmis, jei jas siunčia ASASA.EU. Skundai dėl sugadintų siuntų pateikiami siuntos gavimo metu ir dalyvaujant kurjeriui, tai pažymima važtaraštyje ir užpildyta išvadų pažyma dviem egzemplioriais. Išvadų aktas yra privalomas draudimu apdraustiems nuostoliams ir trūkumams pagrįsti. Klientas arba siuntos gavėjas privalo paprašyti protokolo kopijos, o tada, pildydamas grąžinimo prašymą, pridėti kopiją. ASASA.EU turi teisę savo nuožiūra atidėti pinigų grąžinimą, kol prekės bus grąžintos arba kol bus pateikti įrodymai, kad prekės buvo išsiųstos atgal, atsižvelgiant į tai, kuris iš dviejų įvykių įvyksta anksčiau.

Vartotojui neįvykdžius savo įsipareigojimų grąžinti prekes per aukščiau nurodytą terminą, apie tai nepranešęs ASASA.EU už bet kokį vėlavimą ir nenurodžius pateisinamos priežasties, laikoma, kad jis atsiėmė savo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo.
Kai tai susiję su sutarties vykdymu ASASA.EU patyrė išlaidų ir Vartotojas atsisako sutarties, ASASA.EU turi teisę sulaikyti atitinkamą sumą už patirtas išlaidas arba reikalauti jas apmokėti.
2) Vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties, jeigu jos dalykas yra:

Prekių pristatymui, pagamintų pagal vartotojo užsakymą arba pagal jo individualius reikalavimus
Pristačius užplombuotas prekes, kurios yra išpakuotos ir (arba) patikrintos po pristatymo ir kurių negalima grąžinti dėl higienos ar sveikatos apsaugos priežasčių, ASASA.EU grąžina Vartotojui jo sumokėtą kainą už grąžintas prekes. Transporto išlaidos grąžinant prekes iš Kliento į ASASA.EU yra Naudotojo sąskaita.

Kai Vartotojo gautos prekės neatitinka internetinės parduotuvės puslapyje nurodytų savybių, Naudotojo jokiu būdu nenaudojamos ir nepažeistos išorinės gamyklinės pakuotės, apmokamos prekės grąžinimo išlaidos. apie ASASA.EU. Tokiu atveju Klientas prekes turi atsiųsti mums atgal per kurjerių kompaniją, nurodydamas gavėją įmonę Trading and web systems Ltd, pagal konkrečią sutartį.

Pateikus prašymą grąžinti prekes (atitinkančias internetinės parduotuvės puslapyje nurodytas charakteristikas), transportas yra Naudotojo sąskaita. ASASA.EU visiškai grąžina Vartotojo sumokėtą grąžinamų prekių vertę į Vartotojo kreditinę/debetinę kortelę, kuria buvo sumokėta už prekes, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią vartotojas pasinaudojo savo teise atsisakyti sutarties pagal CPK 55 str. CPL.

Be sutarties atsisakymo teisės, Klientas taip pat turi teisę į 2 metų teisinę garantiją dėl prekių atitikties pirkimo-pardavimo sutarčiai, kurią garantuoja CPL.

XIII. GARANTIJOS IR REGISTRAVIMAS

Vartotojas turi teisę reikalauti, kad prekės neatitiktų sutartai/užsakytai, kai po pristatymo nustatomi neatitikimai pirkimo-pardavimo sutarčiai. ASASA.EU neatsako už spalvų skirtumus, atsirandančius dėl natūralių skirtingų monitorių modelių spalvų atkūrimo skirtumų. Prie visų prekių, kurioms taikomas garantinis aptarnavimas, pridedami reikalingi dokumentai su informacija apie garantinį laikotarpį (pagal Bulgarijos teisės aktus), garantinio aptarnavimo sąlygas ir vietą.

Vartotojas negali ginčyti plataus vartojimo prekės atitikties jos pardavimo sutarčiai, jeigu sudarant sutartį žinojo arba negalėjo nežinoti apie neatitiktį.

Vartotojas turi teisę pareikšti pretenziją dėl prekės, nepriklausomai nuo to, ar gamintojas ar prekiautojas suteikė prekei garantiją. Kai pretenzija patenkinama pakeičiant prekę kita, atitinkančia sutartą, ASASA.EU išlaiko originalias Vartotojo garantijos sąlygas.
Vartotojas, pildydamas pretenziją dėl prekės, gali reikalauti grąžinti sumokėtą sumą, pakeisti prekę kita, atitinkančia sutartą, arba išskaityti iš kainos.
Skundas pateikiamas raštu nurodytu elektroniniu paštu arba paštu, pateikiamas Bendrovės adresu. ASASA.EU savo interneto svetainėje pateikia skundo formą. Prekybininko adresu taip pat galima užpildyti skundų formas. Teisė pasirinkti skundo užpildymo vietą belvisiškai priklauso vartotojui.

Klientas turi pateikti clear, išsamią ir nedviprasmišką informaciją apie bylą raštu ir per įstatymo nustatytą skundo užpildymo terminą el. info@asasa.eu

Pateikdamas skundą Vartotojas nurodo skundo dalyką, pageidaujamą skundo tenkinimo būdą, atitinkamai reikalaujamos sumos dydį bei adresą, telefono numerį ir el. Kad byla būtų kuo greičiau išspręsta, pageidautina pridėti foto medžiagą (tik jei byla yra susijusi su konkrečiu (-iais) gaminiu (-iais) Išnagrinėjus ir išnagrinėjus bylą, Klientas gaus raštišką atsakymą į el. pašto adresą, iš kurio buvo paduotas skundas (ASASA.EU nėra atsakinga už jokias problemas, kurių mes negalime kontroliuoti, gavus pranešimą per įstatymų nustatytą laikotarpį.

Pateikdamas skundą vartotojas taip pat turi pridėti dokumentus, kuriais grindžiamas reikalavimas, būtent:

Pirkimo kvitas arba sąskaita faktūra; taip pat protokolai, aktai ar kiti dokumentai, nustatantys prekės neatitikimą sutartam; kiti dokumentai, patvirtinantys ieškinį dėl pagrindo ir dydžio.

(5) Skundas dėl vartojimo prekių gali būti paduodamas iki dvejų metų nuo prekės pristatymo, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties sutartai nustatymo. Terminas nustoja skaičiuoti laiką, reikalingą vartojimo prekei pataisyti arba pardavėjui ir vartotojui susitarti dėl ginčo sprendimo.

(6) Jei ASASA.EU yra suteikęs prekėms komercinę garantiją ir garantijos terminas yra ilgesnis nei pretenzijos pateikimo terminai pagal 5 punktą, pretenzija gali būti pareikšta iki komercinės garantijos galiojimo pabaigos.

Skundo padavimas nėra kliūtis pateikti pretenziją.

(7) ASASA.EU tvarko skundų registrą. Naudotojui jo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas dokumentas, kuriame nurodomas pretenzijos numeris iš registro ir prekės rūšis. Kada "asasa.eu“ pretenziją patenkina, išduoda apie tai aktą, kuris surašomas dviem egzemplioriais ir vieną egzempliorių privalo pateikti Vartotojui.

(8) ASASA.EU esant pagrįstam skundui, pristato prekes pagal pirkimo-pardavimo sutartį per vieną mėnesį nuo Naudotojo skundo pateikimo.

Jeigu pasibaigus ankstesnėje pastraipoje nurodytam terminui, prekės netaisomos, Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį ir jam grąžinti sumokėtą sumą arba prašyti sumažinti vartojimo prekių kainą pagal str. CPL 114 str.

Vartojimo prekių atvežimas pagal pirkimo-pardavimo sutartį Vartotojui yra nemokamas. Ji nėra skolinga už plataus vartojimo prekių siuntimą ar su remontu susijusias medžiagas ir darbą bei nepatiria didelių nepatogumų.

(9) Kai vartojimo prekės neatitinka pirkimo-pardavimo sutarties ir kai Vartotojo netenkina skundo sprendimas, jis turi teisę pasirinkti vieną iš šių variantų:

Sutarties nutraukimas ir jo sumokėtos sumos grąžinimas; Kainos sumažinimas.

Vartotojas negali reikalauti grąžinti pinigų ar sumažinti prekės kainą, kai prekiautojas sutinka pakeisti plataus vartojimo prekę nauja arba pataisyti prekę per vieną mėnesį nuo vartotojo skundo pateikimo.

Prekybininkas įsipareigoja patenkinti prašymą nutraukti sutartį ir grąžinti Vartotojo sumokėtą sumą, kai patenkinus tris Vartotojo skundus, pataisius tą pačią prekę, per garantinį terminą vėliau įvyksta ne prekių atitiktis pirkimo-pardavimo sutarčiai.

Vartotojas negali reikalauti nutraukti sutartį, jeigu vartojimo prekės neatitikimas sutarčiai yra nereikšmingas.

XIV. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

(1) Intelektinės nuosavybės teisės į visą medžiagą ir išteklius, esančius svetainėje ASASA.EU (įskaitant turimas duomenų bazes) yra saugomi pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, belprie ASASA.EU arba atitinkamam nurodytam asmeniui, perleidusiam naudojimosi teisę ASASA.EU ir negali būti naudojamas pažeidžiant galiojančius teisės aktus.

Kopijuojant ar atkuriant informaciją už leistino ribų, taip pat pažeidžiant bet kokius kitus intelektinės nuosavybės teisių į išteklius ASASA.EU,ASASA.EU turi teisę reikalauti atlyginti visą tiesioginę ir netiesioginę žalą.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta, Naudotojas negali atgaminti, keisti, ištrinti, skelbti, platinti ir kitaip atskleisti informacijos šaltinius, paskelbtus ASASA.EU.

(2) "asasa.eu” įsipareigoja pasirūpinti, kad būtų užtikrinta galimybė Vartotojui normaliai naudotis teikiamomis paslaugomis. “asasa.eu” pasilieka teisę sustabdyti prieigą prie teikiamų paslaugų. “asasa.eu” turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra ištrinti savo svetainėje paskelbtus informacijos išteklius ir medžiagą.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR NUTRAUKIMAS

ASASA.EU turi teisę savo nuožiūra be įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį, jei nustato, kad suteiktos paslaugos yra naudojamos pažeidžiant šias Bendrąsias sąlygas, Bulgarijos Respublikos teisės aktus ir/ar visuotinai priimtas moralės normas. Išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus, sutartis tarp šalių nutraukiama nutraukus įmonės veiklą. ASASA.EU arba nutraukti savo interneto svetainės priežiūrą.

Be aukščiau nurodytų atvejų, bet kuri šalis gali nutraukti šią sutartį, įspėjusi kitą šalį prieš vieną savaitę, jei įsipareigojimų nevykdo.

Rašytinė sutarties forma laikoma įvykdyta išsiuntus elektroninį laišką, paspaudus elektroninį mygtuką puslapyje, kurio turinys yra Vartotojo užpildytas ar pasirinktas arba pažymimas Svetainėje esančiame laukelyje (varnele) ir pan. panašus tiek, kiek pareiškimas techniškai įrašytas taip, kad jį būtų galima atkurti.

XVI. PRISTATYMAS

Visi užsakymai virš 100 EUR pristatomi su NEMOKAMU pristatymu.

Pristatymo įkainiai skaičiuojami visiems užsakymams iki 100 EUR.

Užsakytos prekės pristatomos kurjeriu į Vartotojo nurodytą biurą ar pristatymo adresą šalių, į kurias ASASA.EU pristato. Pristatymas yra Naudotojo sąskaita, jei Svetainėje nenurodyta kitaip

Prieš išsiunčiant užsakytas prekes ASASA.EU turi teisę susisiekti su Vartotoju jo nurodytu telefono numeriu, siekiant patikslinti užsakymo ir/ar pristatymo detales.

ASASA.EU neatsako už užsakymo nevykdymą tais atvejais, kai Vartotojas nurodė neteisingus, neišsamius ir/ar netikslius savo asmens duomenis, taip pat ir kai jis nurodė nepilną, netikslų ar fiktyvų adresą ar telefono numerį.

Standartinis pristatymo laikas yra nuo 2 iki 7 darbo dienų užsakymams, pateiktiems iki 11:00 val. Išskirtinėmis aplinkybėmis, ASASA.EU pasilieka teisę pratęsti pristatymo terminą, nedelsiant apie tai informuodamas Vartotoją. Pristatymo laikas paprastai pratęsiamas per holiday laikotarpiais, tokiais kaip Kalėdos ar Velykos, kuriems ASASA.EU nėra įsipareigojusi papildomai įspėti Vartotoją.

Iki to momento, kai vartotojas gauna prekes, atsakomybė už prekes ir kartu su jais esančius dokumentus tenka siuntėjui, kaip prekės savininkui.

XVII. NETEISINGOS SĄLYGOS

Abi Šalys pareiškia, kad tuo atveju, jei kuri nors iš šių Bendrųjų sąlygų punktų pasirodys negaliojanti, tai nebus pažeista.lidavisą sutartį ar kitas jos dalis. Negaliojanti sąlyga bus pakeista imperatyviosiomis Įstatymo normomis arba nusistovėjusia praktika.

XVIII. REGULIAVIMO ĮSTAIGOS

Organizacijos, reguliuojančios veiklą ASASA.EU yra Vartotojų teisių apsaugos komisija / CPC / ir Asmens duomenų apsaugos komisija (CPDP), kurių koordinatės yra šios:

CPC: • Tinklalapis: https://kzp.bg/kontakti ; telefonas: +359 700 111 22 el. paštas: info@kzp.bg adresas: Vrabcha g. 1, 3,4, 5 ir XNUMX aukštas, Sofija, Bulgarija

Apie CPDP: • Tinklalapis: https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5 telefonas: +359 2 / 91-53-518 el. paštas: kzld@cpdp.bg adresas: 2 Prof. TsvetanLazarov Blvd., Sofija 1592 m

XIX. GINČAI

Vartotojai gali naudotis Europos internetinio ginčų sprendimo platforma (ODR), kurią galima rasti adresu / http://ec.europa.eu/odr/ – bendru prieigos portalu, leidžiančiu ES vartotojams ir prekiautojams spręsti tarpusavio ginčus. .

Alternavartotojų ir prekiautojų ginčų sprendimas (AGS) yra savanoriškas neteisminis taikinimas.

Jungtinės taikinimo komisijos padeda pasiekti susitarimą tarp vartotojų ir prekybininkų ginčuose dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių.

Jungtinės taikinimo komisijos yra skiriamos regioniniu pagrindu ir yra kompetentingos spręsti tarpusavio ginčus ASASA.EU ir bet kuris Naudotojas yra Bendroji taikinimo komisija prie Vartotojų apsaugos komisijos, kurios būstinė yra Sofijoje, o veiklos sritis yra Sofijos, Sofijos rajono, Kyustendil rajono ir Perniko rajono teritorijoje.

ConsolidaIšsamų pripažintų Europos Sąjungos valstybių narių GAS subjektų sąrašą galima rasti adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Ginčai, kurių negalima išspręsti jokiu kitu būdu, perduodami spręsti kompetentingam Bulgarijos teismui.